Persberichten

06 April 2017
Afspraken Kortgeding Land vs. ABVO

Willemstad - Bij de behandeling van het kort geding van vanmorgen is tussen partijen afgesproken dat nog hedenmiddag, vanaf 14:00 uur, overleg zal plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van het Land en van ABVO, in het kantoor van ABVO. Het gaat dan in de eerste plaats over de stand van zaken en afwikkeling van de 14 veiligheidskwesties genoemd in het memo genaamd “palabrashonnan ku Minister i Grupo di servisio dd. 16 februari 2017”.

Ook zullen bij dit gesprek zoveel mogelijk termijnen worden gesteld voor de verdere besluitvorming over het concept-convenant tussen de Minister van BPD, de Centrale Commissie van Vakbonden en de Voorzitter Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (versie 6 oktober 2016).

Afgesproken is voorts dat de stakingsacties met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Uiterlijk volgende week donderdag om 14:00 uur krijg ik bericht van u of de zaak geroyeerd kan worden of (als daarbij nog belang bestaat) dat alsnog vonnis wordt gevraagd op het door het Land gevorderde bevel de staking te beëindigen.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN