Persberichten

12 December 2019
Reces en ATV-dagen Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen hebben de vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reces. Op de vestiging Aruba begint het reces op maandag 16 december. De vestiging Curaçao heeft reces vanaf donderdag 19 december. Vestiging Bonaire volgt vanaf vrijdag 20 december en vestiging Sint Maarten vanaf maandag 23 december. Het reces duurt op alle vestigingen tot en met 3 januari. Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande zittingen.

ATV dagen
Alle vestigingen zijn op dinsdag 24  en dinsdag 31 december en donderdag 2 januari gesloten in verband met Arbeidsverkortingsdagen (ATV-dagen).

De balies van de vestigingen zijn, behalve op de feestdagen en ATV-dagen, tijdens de normale kantooruren geopend.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wenst een ieder op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.

06 December 2019
Update situatie KNSM gebouw

Reparaties, verbetermaatregelen en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd na ziekmeldingen 

Willemstad - Op advies van het bureau bpo Curaçao werden in het afgelopen weekend diverse reparaties en verbetermaatregelen aan het aircosysteem gerealiseerd en werd het KNSM gebouw, waar een aantal afdelingen van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie zijn gevestigd,  nog eens grondig opgeruimd en schoongemaakt. Een aantal van deze werkzaamheden waren overigens al in het weekend van 23 en 24 november en zelfs eerder begonnen. 

Donderdag 28 november jl. meldde een aantal collega’s van de Back Office dat zij zich ziek voelden en zijn naar buiten gegaan om te luchten. Een aantal hiervan heeft vervolgens het werk neergelegd en heeft de vakbonden erbij gehaald. Ook waren de media aanwezig bij het KNSM gebouw. Conform het ziektemeldingsbeleid van het Hof is de groep, 8 collega’s van de Back Office en 1 van het secretariaat, geadviseerd zich ziek te melden en naar de huisarts te gaan. Deze week hadden zij zich bij de arbodienst gemeld en intussen zijn nog drie collega’s  AO.

De medewerkers van de afdelingen Front Office en Div (Archief) zijn na vorige week doorgegaan met hun werkzaamheden. Klanten konden nog steeds, zoals gebruikelijk, bij de Front Office terecht. Donderdagmiddag 28 november, vrijdag 29 november en maandag 2 december was de afdeling Back Office nog steeds beperkt bereikbaar door de afwezige collega’s. Deze week werd de afdeling Back Office extra ondersteund door twee collega’s van de Administratieve Ondersteuning van Aruba en drie uitzendkrachten.

Klachten en metingen
Vanaf augustus zijn er met regelmaat klachten van medewerkers over het KNSM gebouw. Diverse onderzoeken en metingen zijn gedaan, ook na eerder overleg met de vakbonden. Naar aanleiding van gedane aanbevelingen zijn diverse  verbeteracties uitgevoerd vanaf eind augustus t/m oktober. Sommige medewerkers bleven echter klachten houden die zich verergerden na de langdurige stroomuitval op 4 november. Op 19 november vond daarom een uitgebreid 2nd opinion onderzoek in KNSM gebouw plaats door het bureau bpo Curaçao. Onderzoek wees uit dat de luchtkwaliteit waarden binnen de norm waren,  maar dat er wel (bouw) stof in het gebouw en het aircosysteem aanwezig was. 

Het management van de vestiging Curaçao betreurt het zeer dat collega’s zich ziek voelen, maar benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om de problemen op te lossen zodat collega’s in een verantwoorde en gezonde omgeving kunnen werken. Helaas is er voor de komende maanden, tot aan de verhuizing, geen andere locatie waar de afdelingen geplaatst kunnen worden. 

Verhuizing vestiging Curaçao in voorjaar
In het voorjaar verhuist de hele vestiging Curaçao naar het voormalig KPMG gebouw. Bij de voorbereidingen is rekening gehouden met onder andere anti allergene vloerbedekking en een goede en gezonde luchtventilatie en deugdelijke airco installatie.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN