ARUBA

De zittingen worden gehouden in het gebouw aan de J.G. Emanstraat nr 51 in Oranjestad. Dit is ook het adres van de griffie van het gerecht. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Openingstijden griffie
Van maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot 11.45 uur en van 13.15 uur tot 16.00 uur.

Andere, belangrijke informatie
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod.
Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken.

Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof behandelt op Aruba ook de zaken in hoger beroep.

Adres:

J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba
Algemeen telefoonnummer:
(+297) 5265432
Algemeen faxnummer:
(+297) 5821241
Facebook: www.facebook.com/GEAaruba 

 

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN