-- IMPORTANT NOTICE –-

The Court of First Instance St. Maarten hereby informs the general public about the court docket hearing of Tuesday, September 1st 2020 and September 15th 2020 at 8:30 AM. This notice does not concern persons that have an attorney representing them. The Court has made arrangements with the Bar Association.

Only a party whose name appears on the docket, and is not represented by an attorney, will be admitted in the Courtroom. There will be a restriction of two persons total in the Courtroom. The bailiff will take note of your name and allow you in. No members of the general public will be admitted inside the Courtroom.

Submission of additional documents must be done in person during the hearing. However, it is preferable that you submit these documents on Monday morning, August 31 and September 14th at the office downstairs. If you want to file for a postponement you can use our e-mail address. This can also be used to obtain further information: griffiesintmaarten@caribjustitia.org.

SINT MAARTEN

De zittingen worden gehouden in the Court house aan de Front Street 58 in Philipsburg. Dit is ook het adres van de griffie. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Openingstijden griffie
De griffie is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (vrijdag 16.30 uur).

Nieuwe openingstijden per 1 oktober 2018

Maandag t/m vrijdag 7:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur.

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken. Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof behandelt op Sint Maarten ook zaken in hoger beroep.
 

Gerechtelijk bevel tot betaling 

Indien u deze link volgt, treft u informatie aan over de mogelijkheid tot indienen van het gerechtelijk bevel tot betaling. Tevens is een formulier beschikbaar voor het indienen van een gerechtelijk bevel tot betaling.

Adresgegevens Sint Maarten

Frontstreet 58 (The Courthouse)
Philipsburg, Sint Maarten
Algemeen telefoonnummer:
(+1721) 546 6114
Algemeen faxnummer: (+1721) 542 5451
E-mail: sintmaarten@caribjustitia.org
 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN