Persberichten

12 November 2020
FFK en voormalig bondscoach komen tot overeenkomst

Willemstad – Federashon di Futbòl Kòrsou (FFK) en voormalig bondscoach Remko Bicentini zijn donderdag 12 november tijdens een kort geding tot een overeenstemming gekomen. De partijen zijn tot een totale afkoopsom gekomen die naar tevredenheid is van beide partijen.

FFK is een kort geding begonnen tegen de voormalig bondscoach van Curaçao. De achtergrond van dit kort geding is gelegen in financiële afwikkeling van het contract van Bicentini. In dat kader heeft Bicentini een brief gestuurd naar de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) waarin hij de vereniging heeft verzocht om haar leden te informeren geen contract aan te gaan met FFK zolang de beëindiging met hem nog niet is afgewikkeld, verwijzende naar de geldende ‘ere code’. Beoogde bondscoach Guus Hiddink is lid en medeoprichter van deze vereniging en heeft naar aanleiding hiervan aangegeven de ere code te respecteren en de afwikkeling van FFK met Bicentini af te wachten. FFK wilde middels het kort geding bewerkstelligen dat Bicentini zijn verzoek aan de CBV zou intrekken, wat hij tot nu toe had geweigerd, zodat FFK de onderhandelingen met Guus Hiddink kon voortzetten. Door vandaag tot een financiële overeenstemming te komen is de ere code niet langer van kracht en is de weg voor (onderhandelingen met) Guus Hiddink vrijgemaakt.

16 October 2020
Van Suilen biedt boek Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk aan

Oranjestad - Belastingrechter mr. Arno van Suilen heeft vrijdag 16 oktober het boek ‘Fiscaal procesrecht in het Caribische deel van het Koninkrijk’ in de zittingszaal van het Gerecht te Aruba aangeboden aan de directeur van de Belastingdienst Aruba mw. Gomez-Pieters, de directeur van de Douane dhr. Croes en de voorzitter van de Arubaanse vereniging van Belastingadviseurs mw. De Greef-Mattemaker. 

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met elk hun eigen regelingen van belastingprocesrecht: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In dit handboek beschrijft Van Suilen dit fiscale procesrecht op een systematische wijze aan de hand van de regelgeving van de vier jurisdicties en de rechtspraak van de Caribische belastingrechters en de Hoge Raad. Aan de orde komen de bezwaarprocedure bij de belastinginspecteur, de beroepsprocedure bij de Gerechten in eerste aanleg, de procedure in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en de cassatieprocedure bij de Hoge Raad.

Verder pleit de auteur in zijn boek voor een eenvormig belastingprocesrecht in de vier jurisdicties. In dat verband worden de vier landen opgeroepen om gezamenlijk te komen tot een model-landsverordening, aan de hand waarvan elk van de landen zijn eigen wetgeving kan invullen. In het boek wordt een concreet voorstel gedaan voor een dergelijke model-landsverordening.

Van Suilen is sinds 2018 belastingrechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met standplaats Aruba. Tevens is hij gastdocent formeel belastingrecht aan de Universiteit van Aruba en de Universiteit van Curaçao.

Het boek is in augustus 2020 verschenen en is te koop in de webshop van Wolters Kluwer.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN